Bestuur

Naam Functie
Wim Raaphorst voorzitter
Anneke Verhoeven secretaris
Piet díHaens penningmeester
Frans Bottram publiciteit
Jan Renkema  
Elly Verhoeven
Paul van der Heijden organist Hofkerk, adviseur

 

Contactadres

Contactadres Stichting Muziek aan de Markt:
Koningsvogel 9
5571 MP Bergeijk
0497 840777
muziekaandemarkt@gmail.com

Beleidsplan Muziek aan de Markt

De Stichting Muziek aan de Markt organiseert concerten op zondag in de Hofkerk (parochiekerk St. Petrus Banden) in Bergeijk. Met deze concerten wil muziek aan de Markt het Maarschalkerweerdorgel in deze kerk bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Het overgrote deel van de concerten is dan ook bedoeld om het Maarschalkerweerdorgel te laten klinken, soms ook in combinatie met andere (solo)instrumenten en of koren en solisten.
De stichting wil de concerten laagdrempelig houden. Aan het publiek wordt geen entree gevraagd. Aan het einde van de concerten wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd. Het plaatselijke bedrijfsleven en de gemeente Bergeijk wordt gevraagd Muziek aan de Markt financieel te ondersteunen. Als tegenprestatie voor deze steun worden de bedrijven, bij een minimale bijdrage van € 100.,-- in de programmabrochure vermeld. Bedrijven die voor minimaal € 250,-- ondersteunen hebben de status van concertsponsor. De concertsponsor wordt op affiches en programma vermeld en wordt ook in persberichten genoemd.
Bestuurders van de stichting ontvangen alleen een vergoeding voor kosten die zij voor de stichting maken.
Muziek aan de markt streeft naar een klassieke programmering waarbij, met name bij de vocale muziek, het accent behoort te liggen bij religieus repertoire. Jaarlijks in de passietijd wordt  een passieconcert gebracht.
De stichting nodigt bekende organisten en andere musici uit om een concert te verzorgen. Musici ontvangen een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten.
Een aparte plaats in de programmering wordt ingenomen door de jaarlijkse 4 meiviering. Muziek aan de Markt organiseert ieder jaar op 4 mei een dodenherdenking. Beurtelings worden het Gemengd Koor d'Eyckelbergh en de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen gevraagd deze viering muzikaal op te luisteren. De gilden uit de gemeente Bergeijk en de jeugdcarnavalsvereniging werken aan deze viering mee.

Statuten