Maarschalkerweerdorgel

Over de vroegste orgelgeschiedenis van de Hofkerk is vrijwel niets bewaard gebleven. Er zijn alleen gegevens bekend over een orgel uit 1888, dat in 1893 is verplaatst en in 1940 is opgenomen in een groter orgel. Dit instrument werd in twee delen geplaatst, ter weerszijden van het grote venster.

Toen de oude kerk opnieuw in gebruik werd genomen, na een aantal jaren leegstand en een ingrijpende restauratie, startte ook de zoektocht naar een passend historisch orgel.  Het orgel dat nu het centrum vormt van de muziekactiviteiten, is in 1902 gebouwd voor de Hervormde Kerk in Geervliet. Het is van de hand van de bekende orgelbouwer Maarschalkerweerd (die ook het orgel in het concertgebouw in Amsterdam heeft gebouwd).  Dit orgel is gerestaureerd en uitgebreid door Slooff-Orgelbouw in de periode 1999-2000. Het oorspronkelijke, 1-klaviers vol-pneumatisch binnenwerk is vervangen door een 2-klaviers mechanisch binnenwerk, volledig in de stijl van Maarschalkerweerd. Het pedaal is geplaatst in een aparte kas achter de hoofdkas. De inwijding vond plaats op Pinksterzondag, 3 juni 2001.

Het huidige orgel, met authentiek pijpwerk, telt 21 registers, verdeeld over twee manualen en een vrij pedaal. Het bovenwerk is geplaatst in een crescendokast. Nieuw is de koorzolder in bijpassende stijl en afwerking. In mei 2005 is  het orgel uitgebreid met een Gedekt 8’ in het pedaal. In 2013 is het pedaal uitgerust met een eigen balg, zodat dit op een iets hogere druk een sterkere basis vormt voor de manualen. Hiertoe is het bestaande pedaalpijpwerk geherintoneerd en is de bestaande Basson 16' vervangen door een krachtiger gelijknamig register, afkomstig van het Duitse bedrijf Laukhuff. De wijziging van het pedaal gebeurde onder supervisie van Nico Slooff. Hiermee is de restauratie en uitbreiding voltooid.

Het instrument is een ideaal medium voor negentiende- en twintigste-eeuws repertoire, terwijl het overgrote deel van de oudere orgelmuziek zich er ook uitstekend op laat vertolken.

De dispositie van het orgel is als volgt:

Hoofdwerk Zwelwerk Pedaal Speelhulpen
Cornet D III Vioolprestant 8‘ Subbas 16‘ Koppeling
Prestant 8‘ Gamba 8‘ Octaafbas 8‘ Manuaal
Bourdon 16‘ Holpijp 8‘ Gedekt 8‘ I-Pedaal
Fluit Travers 8‘ Voix Céleste 8‘ Basson 16‘ II-Pedaal
Roerfluit 8‘ Fluit Octaviante 4‘   Tremolo
Octaaf 4‘ Woudfluit 2‘    
Fluit Dolce 4‘ Basson-Hobo 8‘    
Octaaf 2‘      
Mixtuur II-III      
Trompet 8‘      

Voor meer informatie: